Pesci Emanueliani

  • Pesci Emanueliani III, xilografia e tecnica mista, 70 x 100 cm. 2013

    Pesci Emanueliani III - xilografia e tecnica mista, 70 x 100 cm. 2013

  • Pesci Emanueliani VI, xilografia e tecnica mista, 50 x 70 cm. 2013

    Pesci Emanueliani VI - xilografia e tecnica mista, 50 x 70 cm. 2013